Suspensió de l’Assamblea General fins nou avís [CAT]

El Consell Rector de AGRICOLA CATALANA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE GODALL, SCCL, en sessió celebrada telemàticament el passat 20 de març de 2020, per adoptar determinats acords necessaris per ajustar el funcionament de la Cooperativa a les normes i instruccions dictades per les diferents administracions públiques (estatals, autonòmiques i locals) per abordar les conseqüències del brot de coronavirus; i en concordança en el que disposa l’article 40.6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, acorda la suspensió de l’Assemblea General Ordinària prevista pel proper dimarts dia 31 de març de 2019, la qual cosa li comuniquem als efectes legals pertinents.

Al mateix temps informem que la dita Assemblea serà novament convocada dintre del mes següent a la data en que hagi finalitzat l’estat d’alarma en el que ens trobem d’ençà que aquest va esser decretar pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Agrícola Cat. i S.de Crèdit de Godall,SCCL  
Plaça de la Cooperativa, s/n
43516-GODALL (Tarragona)